CORONA UPDATE:
Tijdens de lockdown zijn alle vieringen uitsluitend te volgen via kerk tv.
Terugkijken kan ook, tot 4 weken na datum.

Alleen bij rouwdiensten mogen 30 personen (kinderen tot 13 jaar uitgezonderd) de dienst bijwonen.

regenboogkerk epe

Over ons

De Regenboogkerk van Epe is een Gereformeerde kerk die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Onze kerk vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat ons samenbindt, stoelt op de bijbel. Dit proberen we gestalte te geven door:

  • Een persoonlijke omgang met God.
  • Meelevend lid te zijn van onze geloofsgemeenschap.
  • Omzien naar elkaar en dienstbaar te zijn aan de samenleving.
Onze brochure

Onze predikant

ds. A.M. vab de Wetering

Ds. A.M. van de Wetering

Tijdens de dienst

digitale collecte

Klik hier en geef digitaal aan de collecte.

Nieuws