In 1888 hebben een aantal “mansleden” zich achter het standpunt van de Doleantie gesteld. Ze waren het niet eens met de zienswijze van de toenmalige plaatselijke N.H. Kerk. De jonge gemeente hield kerkdiensten in een lokaal, gelegen aan het Molenpad. Destijds nog werkelijk een paadje tussen de akkers, zo ongeveer op de plek waar nu het wijkgebouw van de Burgerenk staat.

In 1908 werd een eigen kerk, met 140 zitplaatsen, aan de Beekstraat gebouwd. In 1938 werd deze afgebroken en werd een nieuwe kerk in gebruik genomen. Deze werd in 1968 grondig gerestaureerd en uitgebreid met gebouw Antenne. Na 33 jaar was het in 2001 opnieuw tijd om de kerk en gebouw Antenne door een grote renovatie aan te passen aan de eisen van de tijd, zoals o.a. voorzieningen op het gebied van brandbeveiliging en toegankelijkheid voor minder-validen. Het aantal leden per 1 september 2001 bedroeg 1077, waarvan 733 belijdende leden en 344 doopleden.