Veelkleurig als de regenboog

Met de keuze voor deze naam hebben we verschillende dingen willen uitdrukken. Allereerst dat we ons ook als gemeente opgenomen weten in het verbond dat God in Noach sloot met de mensen en met al wat leeft op aarde. Als teken daarvan is er Zijn boog in de wolken, teken van Zijn liefde en trouw.

Vervolgens willen we met deze naam uitdrukken dat onze gemeente veelkleurig is. Veelkleurig als je kijkt naar de mensen en naar de verschillende vormen van geloofsbeleving, maar ook als je kijkt naar het gevarieerde aanbod aan activiteiten.

Veelkleurig als de regenboog
Wat zijn dan die kleuren? En wat betekenen ze?
Rood: kleur van de liefde, lijden en offer, van passie en in de kerk de kleur van de Heilige Geest
Oranje: kleur van de warmte en van rijkdom
Geel: licht, luister, glorie, kleur van de zon, maar ook de kleur van afgunst en jaloezie
Groen: kleur van de hoop, van groei en leven
Blauw: kleur van de trouw, van goddelijkheid, oneindigheid en onschuld
Indigo en violet vatten we voor het gemak maar even samen in de kleur paars: de kleur van inkeer en boete, van vasten, ingetogenheid en onderdanigheid
En al die kleuren ontstaan vanuit het ene witte licht.
Het witte licht is het symbool van reinheid en goddelijkheid,het symbool van God zelf, de Schepper van hemel en aarde, door wie alles is ontstaan.

Rondkijkend in het leven van de gemeente hoop je dat allerlei elementen uit al die kleuren zichtbaar zijn (behalve dan afgunst en jaloezie)
De kleuren van het kerkelijk jaar, zichtbaar aan de antependia ( de liturgische kleden aan de kansel en op de tafel), geven iets weer van het karakter van de betreffende tijd, wanneer we als gemeente samenkomen.
Maar de veelkleurigheid zie je ook in mensen. Sommige mensen zijn enorm trouw, anderen hebben altijd hoop. Bij de een spat het enthousiasme er van af en de ander is wat meer ingetogen. Ook in de activiteiten van al de verschillende beraadsgroepen, commissies en werkgroepen vind je hiervan iets terug.

Geschiedenis

Onze kerkelijke gemeente werd op 14 november 1888 gesticht en heeft dus haar 100-jarig jubileum al enige jaren geleden mogen vieren.
In 1888 hebben een aantal “mansleden” zich achter het standpunt van de Doleantie gesteld. Ze waren het niet eens met de zienswijze van de toenmalige plaatselijke N.H. Kerk. De jonge gemeente hield kerkdiensten in een lokaal, gelegen aan het Molenpad. Destijds nog werkelijk een paadje tussen de akkers, zo ongeveer op de plek waar nu het wijkgebouw van de Burgerenk staat.
In 1908 werd een eigen kerk, met 140 zitplaatsen, aan de Beekstraat gebouwd. In 1938 werd deze afgebroken en werd een nieuwe kerk in gebruik genomen. Deze werd in 1968 grondig gerestaureerd en uitgebreid met gebouw Antenne. Na 33 jaar was het in 2001 opnieuw tijd om de kerk en gebouw Antenne door een grote renovatie aan te passen aan de eisen van de tijd, zoals o.a. voorzieningen op het gebied van brandbeveiliging en toegankelijkheid voor minder-validen. Het aantal leden per 1 september 2001 bedroeg 1077, waarvan 733 belijdende leden en 344 doopleden.

regenboogkerk epe