Doopbediening

De bediening van de Heilige Doop geschiedt als regel in de morgendienst.
Aanvragen hiervoor kunnen worden gedaan bij de wijkpredikant. Daarnaast wordt de doopouders gevraagd minimaal 14 dagen voor de doopdienst contact op te nemen met het Kerkelijk Bureau. Pasgeboren kinderen worden direct ingevoerd in de leden administratie. Daarom  s.v.p. aan het Kerkelijk Bureau een geboortekaartje  sturen.

Sinds begin 2003 hangt voor in de kerk een prachtige dooprol. Als een kindje gedoopt is bevestigt een van de ouders een strookje met de namen van hun kind op deze dooprol. Dit als symbool van de namen van de kinderen Gods die in zijn handpalmen staan geschreven.

Viering Heilig Avondmaal

De viering van het Heilig Avondmaal vindt als regel zes keer per jaar plaats. Meestal vindt op dezelfde dag een viering plaats in de verzorgings ‘De Boskamp’ in samenwerking met de gemeentes van de Grote kerk en de Goede Herderkerk.  De ‘kerkgangers’ zitten tijdens de hele viering aan tafel, brood en wijn worden rondgebracht.

Sinds maart 1986 mogen ook de kinderen het Heilig Avondmaal meevieren.

Voor kinderen die deelnemen, wordt een paar keer per jaar catechese  gegeven.

Avondmaal aan huis: ooit over nagedacht?
Wie niet meer naar de kerk gaat, kan thuis via kerktelefoon of computer naar de kerkdienst luisteren. Meedoen aan het Heilig Avondmaal kan dan helaas niet meer.  Wist u dat de kerk daarvoor wel een speciaal avondmaalsstel beschikbaar heeft en dat een ambtsdrager bij u kan komen om tijdens het beluisteren van de eredienst samen met u en eventueel uw partner het
Avondmaal te vieren, op het moment dat in de kerkzaal brood en beker rondgaan?
Een andere optie is dat de predikant in de loop van de week met een ambtsdrager bij u thuis komt en dat er apart een kleine viering wordt gehouden.
Als u dit leest en denkt: wat zou ik dat mooi vinden, schroom niet en leg de vraag voor aan ouderling,  diaken, of predikant.

Huwelijksbevestiging

Hiervoor dient men tijdig (tenminste zes weken van tevoren), contact op te nemen met de eigen predikant. In verband met afkondiging en het in orde maken van de papieren, dient men zich eveneens op die termijn met het Kerkelijk Bureau in verbinding te stellen.

Bij ziekte

In geval u wordt opgenomen in het ziekenhuis, wordt u verzocht uw predikant hiervan op de hoogte te brengen, liefst zodra dit bekend is, zodat de predikant met zijn planning voor de ziekenhuisbezoeken, hiermee rekening kan houden.
Wilt u de predikant ook bellen zodra de ontslagdatum uit het ziekenhuis bekend is, om zo een onnodige rit te voorkomen.

Omdat we als kerk een helende gemeenschap willen zijn, is het ook mogelijk om bij ernstige ziekte ziekenzalving te ontvangen. Een verzoek daartoe kunt u kenbaar maken bij uw predikant.

Vermelding ziekenhuisopname
In de hal van de kerk kunt u de namen vinden van hen die in het ziekenhuis werden opgenomen. U kunt dan als bemoediging een kaart sturen of een bezoek brengen.

Herdenkingsdienst

Aan het eind van het kerkelijk jaar (eind november), worden in een herdenkingsdienst de namen genoemd van de mensen die in dat jaar zijn overleden plus de namen van de dopelingen.

 

In de kerkzaal hangt een gedachtenisbord met kruisjes waarop de namen staan van gemeenteleden die in het lopende jaar zijn overleden en van wie wij geloven dat zij zijn ‘geborgen bij God’.

regenboogkerk herdenkingsdienst