Project 2021/2022: Samen werken aan een betere toekomst in Kameroen

Klein maar krachtig; dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie steunen we twee programma’s: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.

Duurzame landbouw: voedsel voor iedereen
De kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland. Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk leert boerengezinnen duurzame landbouwtechnieken. Hun oogst levert meer op, ze leren die goed bewaren en voorkomen dat de bodem verder uitdroogt. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun kinderen naar school.

Predikanten opleiden
Al ruim vijftig jaar worden aan het theologische instituut van de kerk predikanten en kerkelijk werkers opgeleid op verschillende niveau’s: van boeren die vrijwillig voorganger zijn tot volleerd predikanten. Ieder jaar worden veertig jongeren opgeleid: dertig volgen een bacheloropleiding theologie en tien een masteropleiding. De kerk verspreidt bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Voorgangers leren omgaan met problemen waar mensen in Noord-Kameroen mee te maken hebben: de strijd tegen armoede en hoe men als christenen goed omgaat met moslims, die in het noorden in de meerderheid zijn.

Zendelingenwerk

Paul & Marjolein Heiligenberg

“En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen.” Jesaja 58:12 HSV

Opbouw van huwelijk en gezin

  • Gezinskampen in Azië en Nederland
  • Huwelijksweken voor Aziatische zendelingen
  • Huwelijksweekenden en -dagen in Nederland
  • Onderwijs over relaties in Azië
  • Huwelijks coaching

Voor meer info en een maandelijkse nieuwsbrief
mail: pureliving1@gmail.com

Daniël & Leoni, Rens en Seth Wierstra
Vanaf 2019 wonend en werkzaam in Lichinga, Mozambique

In beweging voor de onbereikten in Mozambique 

  • Investeren in Mozambikaanse christenen.
  • Faciliteren van trainingen zodat men beter in staat is het evangelie te verspreiden.
  • Onderhouden en bouwen van gebouwen zodat training en medische verzorging plaats kan vinden.
  • Internationale teams ontvangen zodat zij een positieve impuls kunnen geven aan lange termijn zendelingen.

Voor meer informatie en onze nieuwsbrief:
leoniwierstra@hotmail.com
www.wierstra.nu

Het werk van andere zendelingen uit onze gemeente kan om veiligheidsredenen niet op deze site vermeld worden. 

We vragen u te bidden voor het werk dat zij dagelijks verrichten en God te vragen hen te helpen Zijn woord over de wereld te verspreiden.

ZWO Nieuws