Project 2019/2020: Hulp aan kinderen in Moldavië

In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenlan d om geld te verdienen of ze hebben troost gezocht in de alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks en drugsindustrie.

De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineengeslagen en willen de kinderen een betere toekomst geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die gehuisvest is in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk.

Er is de mogelijkheid om te sporten en creatieve activiteiten te doen. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat.

Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 600 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. Zij krijgen een warme maaltijd en kunnen meedoen aan allerlei activiteiten.


Project 2018/2019: Hulp aan straatkinderen in Colombia

Zendelingenwerk

Paul & Marjolein Heiligenberg

“En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen.” Jesaja 58:12 HSV

Opbouw van huwelijk en gezin

  • Gezinskampen in Azië en Nederland
  • Huwelijksweken voor Aziatische zendelingen
  • Huwelijksweekenden en -dagen in Nederland
  • Onderwijs over relaties in Azië
  • Huwelijks coaching

Voor meer info en een maandelijkse nieuwsbrief
mail: pureliving1@gmail.com

Daniël & Leoni, Rens en Seth Wierstra
Vanaf 2019 wonend en werkzaam in Lichinga, Mozambique

In beweging voor de onbereikten in Mozambique 

  • Investeren in Mozambikaanse christenen.
  • Faciliteren van trainingen zodat men beter in staat is het evangelie te verspreiden.
  • Onderhouden en bouwen van gebouwen zodat training en medische verzorging plaats kan vinden.
  • Internationale teams ontvangen zodat zij een positieve impuls kunnen geven aan lange termijn zendelingen.

Voor meer informatie en onze nieuwsbrief:
leoniwierstra@hotmail.com
www.wierstra.nu

Het werk van andere zendelingen uit onze gemeente kan om veiligheidsredenen niet op deze site vermeld worden. 

We vragen u te bidden voor het werk dat zij dagelijks verrichten en God te vragen hen te helpen Zijn woord over de wereld te verspreiden.