ZWO Nieuws

Project 2022-2023 Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh

Elke maand houden we u op de hoogte van dit project in ons kerkblad Antenne. We zamelen we geld in via collectes, maar organiseren ook regelmatig inzamelingsacties en -activiteiten. Dit doen we vaak samen met andere PKN kerken in Epe. Zo is het jaarlijkse fruitplukken een traditie, net als de plantenmarkt.

Houdt deze pagina en onze andere communicatiekanalen (kerkblad, nieuwsflits, app) in de gaten voor het laatste nieuws!

Zendelingenwerk

Paul & Marjolein Heiligenberg

“En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen.” Jesaja 58:12 HSV

Opbouw van huwelijk en gezin

  • Gezinskampen in Azië en Nederland
  • Huwelijksweken voor Aziatische zendelingen
  • Huwelijksweekenden en -dagen in Nederland
  • Onderwijs over relaties in Azië
  • Huwelijks coaching

Voor meer info en een maandelijkse nieuwsbrief
mail: pureliving1@gmail.com

Daniël & Leoni, Rens en Seth Wierstra
Vanaf 2019 wonend en werkzaam in Lichinga, Mozambique

In beweging voor de onbereikten in Mozambique 

  • Investeren in Mozambikaanse christenen.
  • Faciliteren van trainingen zodat men beter in staat is het evangelie te verspreiden.
  • Onderhouden en bouwen van gebouwen zodat training en medische verzorging plaats kan vinden.
  • Internationale teams ontvangen zodat zij een positieve impuls kunnen geven aan lange termijn zendelingen.

Voor meer informatie en onze nieuwsbrief:
leoniwierstra@hotmail.com
www.wierstra.nu

Het werk van andere zendelingen uit onze gemeente kan om veiligheidsredenen niet op deze site vermeld worden. 

We vragen u te bidden voor het werk dat zij dagelijks verrichten en God te vragen hen te helpen Zijn woord over de wereld te verspreiden.