NieuwsPasen 2022

Dit jaar staat de Veertigdagentijd in het teken van de toekomst, waarvan we geloven dat die goed is. Tegelijk is Alles komt goed?! een oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het al beter zal worden. In navolging van Jezus kijken we om naar onze naaste en delen wat we hebben gekregen. Je kunt deze boodschap vinden in Mattheüs 25: 35-36: “Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik haddorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” En Hij zegt erbij: “Wat jullie voor hen doen, doe je ook voor Mij.”

De zeven werken van barmhartigheid
In de Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie draait het om de zeven werken van barmhartigheid. Alle zeven collecten in deze campagne zijn verbonden aan een van deze werken. Wij zorgen elke week voor informatie via de Nieuwsflits en de beamer. Als je meer wilt weten kun je contact met mij opnemen. Wij hebben in Antenne de Veertigdagentijdkalender neergelegd, hierin vind je veel in formatie over het doel van de wekelijkse collecte, gedichten, bijbellezingen en creatieve tips. Een aanrader!

Het gaat in zeven weken om de volgende projecten:

 • 6 maart: De hongerigen te eten geven.
  In Rwanda ligt honger voortdurend op de loer. De Rwandese diaconessen leren de hongerigen zichzelf te voeden. Boeren en boerinnen leren hoe ze veeteelt en akkerbouw anders aan kunnen pakken.
 • 13 maart: De zieken bezoeken.
  Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.
 • 20 maart: De naakten kleden.
  In Indonesië zoekt organisatie Dreamhouse straatkinderen op en kijkt samen met het kind en eventuele ouders of er een oplossing is.
 • 27 maart: De vreemdelingen herbergen.
  In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs contacten tussen mensen van alle generaties. Een kliederkerk is volop kerk, maar dan anders.
 • 3 april: De dorstigen drinken geven.
  In Moldavië heerst een hoge werkloosheid, kinderen krijgen vaak niet de nodige aandacht, in twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel.
 • 10 april: De doden begraven.
  Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren mee in de week voor Pasen aan de PaasChallenge. Zij leven zich in in de karakters van bijvoorbeeld Petrus, Maria, Judas en Jezus.
 • 17 april: Alles komt goed?!
  Op de Paasmorgen is zo’n uitspraak zeker op zijn plek. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara. Getraumatiseerde jongeren krijgen hier hulp en een vaktraining. Alles komt goed?! Dankzij de liefde en aandacht die de jongeren in Manara krijgen, durven zij hierin te geloven!

Als je nog meer wilt weten over de projecten kun je bij Kerk in Actie het Veertigdagentijdmagazine bestellen of downloaden van de site.