De overwinnaar

de overwinnaar   die nacht zochten de machthebbers het Woord te verdraaien en te bespotten deze vervloekte is een oproerkraaier, het is goed voor iedereen dat hij sterft een kus in het donker, geseling, drie verloocheningen voor het hanengekraai   van zijn God en zijn mensen verlaten de zware last torsend van ‘t giftig kwaad;…

Tijd

tijd is een feestelijk kleurenspel, regenbogen, bundels zonnestralen doorbrekend in een koel dennenbos, paars violette heuvels geheven door mistende velden vervagend naar de einder vogels in v-formatie als zilveren miniaturen tegen het hemels blauw boven stille aardse diepten wijzend naar de kosmos naar onze oorsprong sterrennevels lichtjaren ver dovend in flitsend geweld onze aarde is…

de derde dag

de derde dag Hij zag meteen al dat het heel goed was, ‘n goddelijke conclusie over Zijn eigen werk Hij hoorde en Hij zag Zijn planten en dieren, in de eeuwige kringloop van Zijn schepping het tere lentegroen, ’t juichende herfstgoud de parels ochtenddauw in het zonnezilver deze stralende wonderen van Zijn natuur elke levensdag…

het zuurdesem

het zuurdesem is als de liefde, niet te bevatten, onbegrijpelijk het werkt in een gesprek met de andere mens ‘t gist goddelijk mysterieus in  de ontmoeting in ‘t dagelijks brood dat wij breken en vergeven ‘t brood dat ‘t lichaam voedt en onze ziel verrijkt de dagelijkse spijze die groeit door te delen met de…

Bevlogen

Bevlogen mijn god ik begrijp niet dat u op die dag niet zag wat er te wachten stond waarom wachtte u af? vluchtte u? mijn kind ik zag het wel maar kon er niet naar kijken geloofde mijn ogen niet repeterend leed nine eleven “nein” schreeuwde ik maar de vogel stortte neer wel heb ik…

Tussen twee haakjes

(Tussen twee haakjes) een streng straffende God? ik geloof er niks van! tussen twee (Calvinistische) haakjes eerder deed ik dat wel totdat ik dacht: “wacht nou eens even wie leert mij dan in hemelsnaam het leren te vergeven?” – Wim de Kievit

Van binnen

Van binnen haar ogen, ogen ogenschijnlijk olijk maar schone schijn verbloemt verhuld verdriet goddank dat God de binnenzijde ziet wie dat ervaart wordt dankzij hem weer vrolijk – Wim de Kievit

Percentage

Percentage heeft God iets met btw? “welnee” zegt de een de ander “welja ga maar na toen verder leven zorgen baarde schonk hij zijn blijde toegevoegde waarde” 9% of 21%? welnee 100%! – Wim de Kievit