wij hadden een zeer bewogen dag
vrouwenpraat over de opstanding

en bij zijn bruut geschonden graf
waren twee engelen verschenen

wij ontmoetten hem bij ‘t brood
hij opende onze ogen en harten

dag voorbijgangers
deze avond is onvergetelijk

wij zijn vreugdebodes geworden
hij bracht ons de vrede en redding

straks zijn we weer in jeruzalem
wat zullen we van hem getuigen

wij zien ‘t echt met onze eigen ogen
de opgestane Heer is in ons midden


naar lukas 24 : 33 en jesaja 52 : 7 t.e.m. 9
Henk Posthouwer

De Emmaüsgangers
Wiebe van Dingen