de ontmoeting

wij hadden een zeer bewogen dag vrouwenpraat over de opstanding en bij zijn bruut geschonden graf waren twee engelen verschenen wij ontmoetten hem bij ‘t brood hij opende onze ogen en harten dag voorbijgangers deze avond is onvergetelijk wij zijn vreugdebodes geworden hij bracht ons de vrede en redding straks zijn we weer in jeruzalem…

de derde scheppingsdag

Hij zag direct dat het heel goed was ‘n goddelijke conclusie over eigen werk Hij hoorde en zag Zijn planten en dieren in de eeuwige kringloop van de schepping: teer lentegroen en juichend herfstgoud parels van ochtendgoud in zonnezilver, dit stralende wonder van Zijn natuur dag in dag uit, van vroeg tot laat ik kijk…

de onaanzienlijke

hoe meelijwekkend was deze mens hij miste immers iedere schoonheid werd dus veracht verraden en bespot het onaanzienlijke valt in de aarde en geeft stervend het leven door ‘n eeuwige beweging van majesteit in zijn goddelijk mysterie van geboorte leven en sterven de voortdurende loop van alles is hij er in de tere bloemen in…

judas

hij verraadde zijn vriend kuste hem als laatste groet bij ‘t fakkellicht in de hof nog een keer voelde hij de Man van Nazareth, keek schuw langs hem heen hoorde het zachte verwijt dat zijn ziel zou verteren en zijn lichaam zou breken de Gekruisigde stierf die vrijdag omgeven door spotters en vrienden familie en…

de ontmoeting

engelen in een stille winternacht en herders kleumend bij ’t vuur zij en oosterse wijzen aanbidden het slapende kind in de voederbak een ontmoeting tussen mensen onder een verre stralende komeet de jonge madonna eenmalig bezocht door de geest heilig en mysterieus hemel en aarde beroeren elkaar hier goddelijke nederigheid in het stro hij wil…

’n ogenblik

’n ogenblik   ons leven is ‘n godd’lijk niets ’n stip in Zijn universum   geslachten gingen ons voor als zandkorrels in de woestijn ijskristallen in eeuwige sneeuw allen zullen vergeten worden   wij genieten van de ogenblikken in de ons toegemeten momenten wij zien het goud van de zon in het goddelijk hemelsblauw,  …

pastorale liefde

deze bescheiden liefde is meer dan alle wijsheid zij is open voor de ander in oprechte belangstelling zij is met zorg betrokken bij ons stil verdriet zij is luisterend en zwijgend het geheim bewarend zij heeft geen ijdel vertoon van loze zelfverheffing zij maakt ieder mens dichtbij en veraf tot elkaars naasten henk posthouwer

Oranje

oranje vierentwintig uren per dag denderen wij door Gods schitterende schepping vanwege onze eeuwige zucht naar meer willen we niets weten van de afbraak van dit unieke goddelijke geschenk maar eens zal ‘t herstel onmogelijk zijn ja, af en toe houden we wel ons even in bij zo’n overduidelijk waarschuwing heel even braaf zijn, weten…

De overwinnaar

de overwinnaar   die nacht zochten de machthebbers het Woord te verdraaien en te bespotten deze vervloekte is een oproerkraaier, het is goed voor iedereen dat hij sterft een kus in het donker, geseling, drie verloocheningen voor het hanengekraai   van zijn God en zijn mensen verlaten de zware last torsend van ‘t giftig kwaad;…

Maria

over de heuvel buiten de muren kolken zwarte rafels voor een bloedrode zon in de stilte de doodsangst, ‘t kermen, van de gebrokene, de van God en mens verlatene zijn kreten bereiken de hemel, doen spotters laaghartig lachen en raken de Moeder in het hart het zachte snikken van haar die hem eens koesterde in…