Oranje

oranje vierentwintig uren per dag denderen wij door Gods schitterende schepping vanwege onze eeuwige zucht naar meer willen we niets weten van de afbraak van dit unieke goddelijke geschenk maar eens zal ‘t herstel onmogelijk zijn ja, af en toe houden we wel ons even in bij zo’n overduidelijk waarschuwing heel even braaf zijn, weten…

De overwinnaar

de overwinnaar   die nacht zochten de machthebbers het Woord te verdraaien en te bespotten deze vervloekte is een oproerkraaier, het is goed voor iedereen dat hij sterft een kus in het donker, geseling, drie verloocheningen voor het hanengekraai   van zijn God en zijn mensen verlaten de zware last torsend van ‘t giftig kwaad;…

Maria

over de heuvel buiten de muren kolken zwarte rafels voor een bloedrode zon in de stilte de doodsangst, ‘t kermen, van de gebrokene, de van God en mens verlatene zijn kreten bereiken de hemel, doen spotters laaghartig lachen en raken de Moeder in het hart het zachte snikken van haar die hem eens koesterde in…

Een kind op het strand

  stond jij ooit wel eens in de nacht te kijken naar jouw kwetsbare kind dat zo vast en roerloos sliep dat je heel even het ergste dacht? dat je, o zo zacht, het even beroerde even luisterde of het nog ademde behoedzaam dat warme handje pakte en jouw hand op het voorhoofdje legde? dan…

Tijd

tijd is een feestelijk kleurenspel, regenbogen, bundels zonnestralen doorbrekend in een koel dennenbos, paars violette heuvels geheven door mistende velden vervagend naar de einder vogels in v-formatie als zilveren miniaturen tegen het hemels blauw boven stille aardse diepten wijzend naar de kosmos naar onze oorsprong sterrennevels lichtjaren ver dovend in flitsend geweld onze aarde is…

de derde dag

de derde dag Hij zag meteen al dat het heel goed was, ‘n goddelijke conclusie over Zijn eigen werk Hij hoorde en Hij zag Zijn planten en dieren, in de eeuwige kringloop van Zijn schepping het tere lentegroen, ’t juichende herfstgoud de parels ochtenddauw in het zonnezilver deze stralende wonderen van Zijn natuur elke levensdag…

het zuurdesem

het zuurdesem is als de liefde, niet te bevatten, onbegrijpelijk het werkt in een gesprek met de andere mens ‘t gist goddelijk mysterieus in  de ontmoeting in ‘t dagelijks brood dat wij breken en vergeven ‘t brood dat ‘t lichaam voedt en onze ziel verrijkt de dagelijkse spijze die groeit door te delen met de…

dubbele bescherming

dubbele bescherming regelmatig ontsnappen aan vreselijke gevaren redenen voor veel dank plots stoppen voor de bus die langs je gezicht raast o lieve onzichtbare engel je redde ook onze dochter van neervallend geweld op de seconde nauwkeurig eeuwige dankbaarheid betoon ik reeds hieronder en niet alles is toevallig uw hemel is ‘n engelenrijk en ook…

mystiek

mystiek van verre ten hemel rijzend, het einddoel van de pelgrim die onder in de stille reus schaam’le heil’ge resten aanbad engelen van de kerk daarboven die met hun zachte glimlach de oude mystiek beschermden tegen barbaarse granaatscherven in de hoge gewelven is de schemer, speelt het orgel een tere fantasie daaronder fluisteren kleine mensen…

levensstroom

levensstroom de leeuweriken stijgen jubelend in de stralend blauwe koepel mijn Schepper is hier in het suizen van de wind in het teder ontloken groen van de verre bosranden ik voel zijn levensstroom in de machtige eiken in het gezang van vroege vogels en golvende bloemenweiden de warme aarde is zijn schoot al mijn vezels…