de derde scheppingsdag

Hij zag direct dat het heel goed was ‘n goddelijke conclusie over eigen werk Hij hoorde en zag Zijn planten en dieren in de eeuwige kringloop van de schepping: teer lentegroen en juichend herfstgoud parels van ochtendgoud in zonnezilver, dit stralende wonder van Zijn natuur dag in dag uit, van vroeg tot laat ik kijk…