regenboogkerk bijgebouw antenne

Eindejaarsattenties vrijwilligers

Om redenen van een meer eerlijke verdeling van deze vorm van dankbaarheid heeft het college van kerkrentmeesters besloten met ingang van dit jaar af te zien van attenties. Maar er is juist heel veel waardering voor alle vrijwilligers. Wij kunnen niet zonder!! Daarom organiseren we dit jaar een grootse vrijwilligersavond.