regenboogkerk bijgebouw antenne

Eindejaarsattenties vrijwilligers

Om redenen van een meer eerlijke verdeling van deze vorm van dankbaarheid heeft het college van kerkrentmeesters besloten met ingang van dit jaar af te zien van attenties. Maar er is juist heel veel waardering voor alle vrijwilligers. Wij kunnen niet zonder!! Daarom organiseren we dit jaar een grootse vrijwilligersavond.

Van de kerkenraad

De nieuwe coronamaatregelen hebben tot gevolg dat we gebouw Antenne in deze weken vanaf 17.00u sluiten. De avondprogramma’s komen daardoor stil te liggen. Maar elkaar bezoeken overdag mag nog steeds, net als interesse tonen, iemand bijstaan in ziekte of eenzaamheid. Of bid voor elkaar. Juist nu kunnen we veel voor elkaar betekenen.