Uit de kerkenraad

Komende dinsdag is er weer kerkenraadsvergadering. Ooit was het zo dat er ’s zomers een zekere mate van rust in het kerkenwerk was. Dat is duidelijk aan het veranderen: we zijn met belangrijke plannen bezig en dat kunnen we niet maar zo stilleggen. Buurtpastoraat Komende dinsdag gaan we het plan van aanpak voor het buurtpastoraat…

CvK advies bij meerjarenraming

Notitie van het CvK aan de kerkenraad over het gezond houden van de financiële huishouding van onze kerk. Er is momenteel een goede liquiditeitspositie, maar door jarenlange tekorten zijn we toch genoodzaakt om te snijden in de kosten. het voorstel is daarom om de predikantsplek parttime te maken.