Wijkcoördinator gezocht

Hoop nooit opgeven: zesde wijkcoördinator gezocht Wat zou het fijn zijn om de nieuwe opzet van het wijkpastoraat samen te beginnen. Eén persoon later bij te moeten praten is niet hetzelfde. Daarom nog eens de oproep: wie wil deze taak op zich nemen. Eén wijk (voorheen: sectie) in het oog houden: nieuwe leden begroeten, overleggen…