Notulen kerkenraad 16 mrt 2021

Pastoraat kiest ‘Heerder model’
Jeugdpastoraat plan ‘Samen optrekken’. Er wordt een denktank georganiseerd.
Diaconaat ziet weinig ruimte. Wel worden contacten met GK en GHK weer opgepakt.
Sleutelplan voor Antenne
Vervanger Michiel Visser nog niet gevonden
Dringend behoefte leiding basis-catechese
Jeugd; 40 dagen project loopt erg goed
Diensten voorlopig nog niet met bezoekers. Misschien wel mogelijkheden in de Stille week.