Theologisch onderwijs in Noord-Kameroen

Al meer dan vijftig jaar leidt de Lutherse Broederkerk predikanten op. Samuel Dawai (1970) geeft sinds 2007 leiding aan het theologisch opleidingsinstituut in Kaele in Noord-Kameroen als directeur en decaan. Hij komt uit een boerengezin en moest vroeger meewerken op het land. Van jongs af aan wilde hij al predikant worden. Omdat hij goed kon…