ZWO voor Kameroen

Al meer dan vijftig jaar leidt de Lutherse Broederkerk predikanten op. Samuel Dawai (1970) geeft sinds 2007 leiding aan het theologisch opleidingsinstituut in Kaele in Noord-Kameroen als directeur en decaan. Hij komt uit een boerengezin en moest vroeger meewerken op het land. Van jongs af aan wilde hij al predikant worden. Omdat hij goed kon leren kreeg hij de mogelijkheid om in de hoofdstad Yaoundé te studeren en zelfs in Frankrijk. Ds. Dawai vertelt: “Ik had al snel door hoe belangrijk deze functie is voor de ontwikkeling van Noord-Kameroen. Dit komt omdat een dominee zoveel verschillende rollen heeft. Ten eerste is hij natuurlijk een gids op geloofsgebied en leidt hij elke zondag de dienst en bezoekt hij gezinnen thuis. Maar hij doet nog veel meer. Als kind zag ik dat de predikanten van mijn dorp mensen behandelden tegen malaria. Of ze zorgden ervoor dat het dorp een school kreeg door met de lokale overheid te praten. Door zijn hoge status is de lokale overheid bereid naar hem te luisteren.”

Inmiddels zijn al meer dan 300 voorgangers opgeleid in Kaele. Ieder jaar krijgen veertig studenten krijgen een eenvoudige theologische opleiding en twintig op universitaire niveau. Naast hun werk als predikant helpen ze gemeenteleden, arme boerengezinnen, om hun oogsten te verbeteren en hun dorp te ontwikkelen. Het kost 2.000 euro om 1 theologiestudent 1 jaar onderwijs te bieden.