Van binnen

Van binnen haar ogen, ogen ogenschijnlijk olijk maar schone schijn verbloemt verhuld verdriet goddank dat God de binnenzijde ziet wie dat ervaart wordt dankzij hem weer vrolijk – Wim de Kievit

Percentage

Percentage heeft God iets met btw? “welnee” zegt de een de ander “welja ga maar na toen verder leven zorgen baarde schonk hij zijn blijde toegevoegde waarde” 9% of 21%? welnee 100%! – Wim de Kievit

Eerst zien

Eerst zien ik wil eerst zien dan pas geloven maar God stelt met een droef gezicht: “als ik je aanspreek op geloven ben je Oost-Indisch van de doven houd je je beide ogen dicht” – Wim de Kievit

dubbele bescherming

dubbele bescherming regelmatig ontsnappen aan vreselijke gevaren redenen voor veel dank plots stoppen voor de bus die langs je gezicht raast o lieve onzichtbare engel je redde ook onze dochter van neervallend geweld op de seconde nauwkeurig eeuwige dankbaarheid betoon ik reeds hieronder en niet alles is toevallig uw hemel is ‘n engelenrijk en ook…

mystiek

mystiek van verre ten hemel rijzend, het einddoel van de pelgrim die onder in de stille reus schaam’le heil’ge resten aanbad engelen van de kerk daarboven die met hun zachte glimlach de oude mystiek beschermden tegen barbaarse granaatscherven in de hoge gewelven is de schemer, speelt het orgel een tere fantasie daaronder fluisteren kleine mensen…

levensstroom

levensstroom de leeuweriken stijgen jubelend in de stralend blauwe koepel mijn Schepper is hier in het suizen van de wind in het teder ontloken groen van de verre bosranden ik voel zijn levensstroom in de machtige eiken in het gezang van vroege vogels en golvende bloemenweiden de warme aarde is zijn schoot al mijn vezels…

gewoon een wonder

gewoon een wonder mijn Schepper is hier in het ruisen van de wind in de wolken hemelhoog in de gang van de seizoenen in het groeien en vergaan met de belofte dat ’t leven dat steeds sterft in de aarde immer stralend wederkeert gewoon een  wonder – Henk Posthouwer

de ontmoeting in emmaüs

de ontmoeting in emmaüs wij hadden een zeer bewogen dag vrouwenpraat over de opstanding en bij Zijn bruut geschonden graf waren twee engelen verschenen wij ontmoetten Hem bij ‘t brood Hij opende onze ogen en harten dag voorbijgangers deze avond is onvergetelijk wij zijn vreugdebodes geworden Hij bracht ons de vrede en redding straks zijn…

Zie mijn vriend

zie mijn vriend      zie mijn vriend en meester daar staan in het licht lijdzaam onder bespotting en verbijst’rend venijn doodsbleek en zwijgend tussen valsheid en leugens in deze diepzwarte nacht smeulen de vlammen van haat achterdocht en verraad die mens daar? ken ik niet waarachtig nog nooit gezien ik zweer het bij god de…