tijd

is een feestelijk
kleurenspel, regenbogen,
bundels zonnestralen
doorbrekend in een
koel dennenbos,

paars violette heuvels
geheven door
mistende velden
vervagend naar de einder

vogels in v-formatie
als zilveren miniaturen
tegen het hemels blauw
boven stille aardse diepten

wijzend naar de kosmos
naar onze oorsprong
sterrennevels lichtjaren ver
dovend in flitsend geweld

onze aarde is hierin onvindbaar
dit woonoord waar we
liefhebben, sterven
en tot stof vergaan

onze aarde is een plaats
voor diepe dankbaarheid
waar we mogen beminnen
en omhelzen in Gods

tijd

Henk Posthouwer