de derde dag

Hij zag meteen al dat het heel goed was,
‘n goddelijke conclusie over Zijn eigen werk

Hij hoorde en Hij zag Zijn planten en dieren,
in de eeuwige kringloop van Zijn schepping

het tere lentegroen, ’t juichende herfstgoud
de parels ochtenddauw in het zonnezilver

deze stralende wonderen van Zijn natuur
elke levensdag weer van vroeg tot laat

ik kijk zo onnoemelijk graag naar dit alles
en zie onophoudelijk dat het heel goed is

Henk Posthouwer