Percentage

heeft God iets met btw?
“welnee” zegt de een
de ander “welja
ga maar na
toen verder leven zorgen baarde
schonk hij zijn
blijde toegevoegde waarde”

9% of 21%?
welnee 100%!

Wim de Kievit