Nieuws

Jaarlijks kiezen de ZWO-commissies van de Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Regenboogkerk samen een project waaraan men gedurende het jaar financiële steun verleent. Hieraan geven we bekendheid door berichten in de kerkbladen, het uitreiken van een projectfolder en acties. Voor dit project organiseren we een aantal activiteiten. Denk aan de verkoop van paas-voorjaarsstukken, herfstbloemstukken, kerstmarkt,
gereedschappenmarkt, oliebollenverkoop en plantenmarkt. Vrijwilligers van de kerken plukken appels en peren, en ook dat brengt een behoorlijk bedrag op. De aldus verkregen bedragen zorgen, met de opbrengsten van de collectes en giften, voor de financiële ondersteuning van een project. Hiervoor zijn we volledig afhankelijk van de medewerking, ook financieel, van onze gemeenteleden. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Dit jaar hebben de ZWO-commissies gekozen voor een project van de Stichting Kenya Kinderen uit Epe, dicht bij huis dus. We gaan ons inzetten voor: De bouw van een basisschool bij het Boresha kindertehuis in Maai Mahiu in Kenia. In 2009 is de stichting begonnen begonnen met de de bouw van het kindertehuis ‘Boresha Maisha ya Mtoto Mkenya’. In de jaren daarna kwamen daar 5 woonhuizen bij, waarin 12 kinderen per huis, samen  met een Keniaanse pleegmoeder en – vader familiair opgevangen worden. De kinderen krijgen hier de aandacht die ze verdienen, maar gaan – langs een niet altijd veilige route – naar een relatief dure privébasisschool in  het dorp. Met een eigen basisschool kunnen de kinderen, maar ook andere kinderen uit de directe omgeving, gebruik maken van een goede zeer betaalbare privéschool, dicht bij huis. Een klas per jaar!

Doel is per jaar minimaal 1 klaslokaal bij te bouwen. Daarmee vindt de ontwikkeling en de groei van de school, het aantal kinderen, de docenten en de organisatie op een rustige en beheersbare manier plaats.

Namens de ZWO