NieuwsPasen 2022

De zeven werken van barmhartigheid:
De naakten kleden
Koop deze week geen nieuwe kleding of luxe spullen, en deel uit van de spullen die je hebt.

ZWO-collecte voor zondag 20 maart:
Alles komt goed?!

Indonesië, een betere toekomst voor straatkinderen.
In de Indonesische stad Yogjakarta leven veel  kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden.  De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om.  Ze zoekt de kinderen op straat op, bouwt een band met hen op en kijkt samen met het kind en  met de ouders, als die in beeld zijn, welke hulp het beste is. Voor kinderen die niet meer op  straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil daarnaast  voorkomen, dat kinderen op straat belanden. Daarom ondersteunt het ouders om financieel zelfredzaam te worden, zodat zij hun kinderen  kunnen voeden, kleden en naar school laten gaan. Door de coronapandemie is dit werk extra  belangrijk geworden: door lockdowns verloren veel ouders hun inkomen en nam het aantal 
straatkinderen toe. Dreamhouse zet alles op om, samen met maatschappelijke instanties, ouders te helpen hun kinderen kleding, zorg, voedsel,  liefde en aandacht te kunnen bieden.

Bekijk de presentatie

Als je nog meer wilt weten: 
kerkinactie.nl/40dagentijd 


De ZWO-commissie