NieuwsPasen 2022

De zeven werken van barmhartigheid: 
Vreemdelingen herbergen
Geen huis is geen warmte. Zet de verwarming thuis eens wat lager en trek een dikke trui aan.

ZWO-collecte voor zondag 27 maart:

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Meer weten? kerkinactie.nl/40dagentijd 

De ZWO-commissie