NieuwsPasen 2022

Kerk zijn doe je met elkaar. Daarom gaan we de komende tijd stilstaan bij de ‘zeven werken van barmhartigheid’. Te beginnen met:

De zieken verzorgen
Stuur deze week bemoedigende kaartjes naar mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben.

Alles komt goed?!
Dat klinkt in deze tijd ongeloofwaardig. Naast de immense zorgen over de oorlog in Oekraïne, zijn er nog talloze andere gebeurtenissen waarover we ons zorgen moeten maken.

Collectedoel op zondag 13 maart:  “De zieken bezoeken”.

Jezus roept ons op om de zieken te bezoeken. Daarmee geeft hij ons de opdracht om te zien naar elkaar en mensen die eenzaam of ziek zijn niet te vergeten. De kerk heeft daarin een belangrijke taak, ook in Nederland. Ook in ons land zijn er veel mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen of een klein sociaal netwerk hebben.

Kerk in Actie steunt initiatieven van kerken door het hele land die mensen samenbrengen, en zo elkaar tot steun kunnen zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese kerk die het initiatief De Woonkamer steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.

En de Protestantse Gemeente Roermond heeft een diaconale taak voor de omgeving: “Diaconale presentie bepaalt waarom je kerk van Jezus Christus bent”.

Lees meer in de Flyer ondersteuning diaconaat

Ik noemde in het begin van dit artikel al de oorlog in Oekraïne en vergeleken met het ongelooflijk lijden van de bevolking daar, is de nood van onze landgenoten klein en te verwaarlozen. Toch willen we wekelijks de aandacht vragen voor het andere, relatief vaak kleine leed, zonder de getroffenen in het oorlogsgebied te vergeten.

ZWO-commissie