NieuwsPasen 2022

De zeven werken van barmhartigheid: 
De hongerigen te eten geven
Deze week eten we sober: we eten geen vlees en proberen niet te snoepen.

Alles komt goed?!
Dit jaar staat de Veertigdagentijd in het teken van de toekomst, waarvan we geloven dat die goed is. Tegelijk is: Alles komt goed?! een oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het al beter zal worden. In navolging van Jezus kijken we om naar onze naaste en delen wat we hebben gekregen. Je kunt deze boodschap vinden in Mattheüs 25: 35-36: “Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” En Hij zegt erbij: “Wat jullie voor hen doe, doe je ook voor Mij.”

ZWO Collectedoel op zondag 6 maart:  Rwanda
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van de landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen.
Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij.
Ze leren hun veeteelt en groenten en fruit verbouwen met betere landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp.
Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. Tip: deze week leven we sober: we eten geen vlees en proberen niet te snoepen. Geef 2 euro voor elke dag waarop dit is gelukt. Zie ook de PowerPointpresentatie over landbouw in Rwanda.

Wil je meer weten? Kijk op KERKINACTIE.NL/40DAGENTIJD