SignalenVorming & toerusting

Luister naar de preek: download mp3 bestand.

Al sinds jaar en dag hebben gelovigen de behoefte om de ‘tekenen des tijds’ te verstaan. Welke rol speelt God in hongersnoden, oorlogen, tsunami’s of ziekte-uitbraken als Corona? Is het een oordeel? Is het een teken van de eindtijd? Het Reformatorisch Dagblad vergeleek het virus met ‘de plagen in Egypte, om de mens tot inkeer te brengen’.

Het coronavirus als een ‘teken van de eindtijd’ wordt ook vaak door christenen genoemd. Maar in die zin hobbelt het virus met de huidige slachtofferaantallen nog achter de feiten aan. De Spaanse griep van 1918 eiste zo’n 50 miljoen doden (een veelvoud van het aantal slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog). En de builenpest roeide in de Middeleeuwen op meerdere momenten een derde van de Europese bevolking uit. Was dat een teken van de eindtijd? Of simpelweg een hygiëne die te wensen overliet?

Persoonlijk denk ik dat de wijdverbreidheid van dit virus wél ergens een gevolg is van onze hang naar meer, meer, meer. De wereld is veel globaler geworden in de afgelopen decennia. We gaan steeds vaker én verder op vakantie, we reizen verder voor onze baan, we halen onze spullen overal ter wereld vandaan om maar goedkoper uit te zijn. En iedere seconde landen er op luchthavens over de hele wereld duizenden mensen uit allerlei landen. Dan gaat het snel hoor, met zo’n virus. En ineens dondert de economie in elkaar: evenementen gaan niet door, de handel valt stil, zzp’ers krijgen geen opdrachten meer. Vraagje: hoezeer hangt jouw bestaan af van geld, of van je werk? Hoe kwetsbaar ben je?

Wanneer Jezus en de leerlingen een blinde man tegenkomen, denken de meesten van hen gelijk aan een oordeel. Aan Jezus vragen ze: “Wie heeft gezondigd, rabbi? Deze blinde zelf of zijn ouders?” Jezus maakt met die redenering korte metten. Ziekte kan niet verklaard worden door menselijk handelen. Soms treft het kwaad goede mensen, om een reden die we simpelweg niet weten. Het is waar: ziekte wordt in de Bijbel soms gerelateerd aan zonde. Maar dan wel aan persoonlijke zonde. Over de mogelijke zonde van anderen kun je maar beter geen oordeel hebben, leert de Bijbel. Jezus zei nog wat anders: “in deze blinde man zal de heerlijkheid van God zichtbaar worden”. Ziekte als opening, als mogelijkheid om iets van God te ervaren. Bij Jezus kon het.

In tijden van corona kun je het beste één van Gods handigste gaven gebruiken: je gezond verstand. Wees begaan met hen die ziek zijn geworden, voorkom kans op verdere besmetting door zorgvuldig met anderen om te gaan. En laat het oordeel en de eindtijd maar daar waar het thuishoort. Bij God Zelf.

Zullen we bidden:

Goede God, wij vragen u om een zegen in deze ongekende tijden. Tijden van onzekerheid, van angst misschien. En toch ook een periode waarin u werkzaam bent, waarin u altijd dezelfde blijft: een liefdevolle God, trouw, almachtig. Dat we ons oog op u gericht mogen houden én ook op elkaar, ook als we elkaar tijdelijk niet zien of treffen. Maar Uw Geest vindt zijn weg wel, dwars door muren en angst en mondkapjes heen. Zo blijven we bij elkaar, en bij U, al zijn we elk op onze eigen plek.
Geef goede maatregelen, in dit land en in de wereld, wees bij de coronazieken waar ook ter wereld die geen zorg voorhanden hebben, die naamloos en kwetsbaar zijn, en geef een medicijn. Wees een medicijn, Heer, voor ons allemaal.
Wij bidden voor mensen in onze kring die ziek zijn, mensen in het ziekenhuis of in een zorginstelling, met elkaar zijn wij verbonden. Wees bij mensen die een spannende tijd tegemoet gaan, wees bij jong en oud, en zegen de tijd die voor ons ligt. In Jezus’ naam, amen.

De bloemen gaan deze zondag als een groet van de gemeente naar de fam. Ederveen. Rest mij nog jou een zegen te geven voor de tijd die voor je ligt.

De Heer zegent jou en Hij behoedt jou. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig, de heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede.

Amen.