Signalen

Op de laatste dinsdag van de oneven maanden komen de predikanten uit de buurt bij elkaar. Dit heet de werkgemeenschap. Bij ons loopt het werkgebied van Heerde tot Vaassen en omliggende dorpen. Meedoen is in principe verplicht, maar door andere werkzaamheden lukt dat niet altijd. We bespreken wel en wee, persoonlijk of kerkelijk. De classispredikant komt een paar keer per jaar langs en doet mee. We lezen ook samen een boek, om wat structuur in de bijeenkomsten te krijgen.

Je kunt de kring ook kleiner maken. Dan komen alleen de predikanten uit Epe bij elkaar. Dit heet officieel ‘het convent’. We komen twee of drie keer in het jaar bij elkaar. Gezamenlijke  diensten worden verdeeld, plannen besproken. Maar het is ook gewoon goed elkaar weer te zien. Een lunch aan het einde van het seizoen hoort er dan ook bij!

Binnen de gemeente zijn er activiteiten die vallen onder ‘Vorming en Toerusting’. De gespreksgroep is daar een voorbeeld van. Samen een boek bespreken, elkaar beter leren kennen, altijd zinvol en gezellig.

Maar er zijn ook wel losse activiteiten, zoals afgelopen seizoen een avond over vragen rond het levenseinde.

Als het kan is er ook iets met kunst of creativiteit. Samen schilderen rond een bijbels thema, dat is altijd weer een heel bijzonder. Het gesprek vooraf op gang brengen, is mijn bescheiden aandeel.

Met de mensen van KIA steeds weer nieuwe exposanten vinden voor ‘Antenne’ is een interessante uitdaging. Als daar iets van terug kan komen in een kerkdienst, snijdt het mes aan twee kanten…

Bijzondere diensten, zoals ‘Kerk en School’ vragen voorbereiding. Twee vergaderingen vooraf en een bezoek aan school kort voor tijd is het minimum. Samen met de kinderen onderwerpen zoeken voor de gebeden hoort daarbij. Vorig jaar was ik blij verrast met de opkomst in alle drie kerken.

Gemeenteleden betrekken bij de voorbereiding van een dienst, zoals dit jaar met Pasen is ook een meerwaarde. En Startzondag met anderen voorbereiden kan ook mooie dingen opleveren.

Schrijven voor het kerkblad, ja dat zou ik bijna vergeten. En een gedeelde column in ‘de Sprengen’, daar ben ik per ongeluk in gerold, bij gebrek aan predikanten in Vaassen.

U bent nu wel overtuigd: dominees werken ook op maandag. Een werkweek bestaat voor ons uit 40 uur, waarbij het in de winter meer mag zijn, en in de zomer minder. Op 17 zondagen hoef ik niet in eigen gemeente voor te gaan en zeven daarvan zijn vakantiezondagen, met een week vrij er aan vast.

Tot zover deze inkijk. Laat ik eerst maar eens van die vakantie genieten…

AMvdW