Activiteiten

Op zaterdagmorgen 21 augustus 2021 heeft een groep Regenbogers zich verzameld om met Dineke en Rieneke op kerkenpad te gaan. Als de groep van 24 fietsers compleet is en voorzien van een flesje water voor onderweg en appeltje voor de vitaminen, gaan we met Rieneke voorop richting Vaassen.
We volgen de route volgens de knooppunten.

Stop 1. Rooms Katholieke Kerk in Vaassen.

Daar aangekomen krijgen we een rondleiding in de kerk van de koster, die ons verteld over het ontstaan van de kerk en de periode waarin die gebouwd is. De kerk dateert van 1917 en de bouw was gestart in mei 1916 en oplevering in oktober 1917. De voorganger van deze kerk was een Waterstaatskerk. Waterstaatskerk is de benaming voor Nederlandse kerkgebouwen die tussen 1824 en 1875 onder toezicht (en soms ook naar ontwerp) van ingenieurs van Rijkswaterstaat werden gebouwd. In de kerk zijn de zogenaamde biechtstoelen nog aanwezig, maar de biecht afnemen gebeurt tegenwoordig niet meer op deze manier.

Na alle fraais van het interieur van deze kerk te hebben bekeken, werd de reis voortgezet richting Nijbroek. De kopgroep moest af en toe even gas terugnemen om de groep fietsers toch enigszins bij elkaar te houden.

Stop 2. Dorpskerk Nijbroek

Aangekomen in Nijbroek werden we verwelkomd door ds. Van Staalduinen voor het historische dorpskerkje van Nijbroek. Vervolgens werden we door de dominee (die ook kerkhistoricus is) uitgebreid geïnformeerd over de geschiedenis van deze kerk, waarvan de oer kapel zelfs ouder is dan het jaar 1328.
Het begin van de kerk was dus alleen de kapel, waaraan later een deel is aangebouwd.

De toren die aan de kerk vastzit, is geen eigendom van de kerk maar van de burgerlijke gemeente. Dit omdat in de tijd van de Franse overheersing bepaald is dat de torens van nationaal belang waren. Tot op heden is de toren dus eigendom van de gemeente Voorst. Bij het vertrek uit de kerk kregen we een boekje mee over de geschiedenis van deze kerk. En om de akoestiek van deze kerk te testen hebben we capella nog een paar liederen gezongen.

Intussen was het middag geworden en vroeg de inwendige mens om brandstof. Daarvoor was een afspraak gemaakt in het dorpshuis van Nijbroek waar we een kop koffie en een broodmaaltijd konden gebruiken. Waarna we weer onze fietsen opzochten voor het vervolg van de rit.

Stop 3. Dorpskerk Oene

   

De volgende kerk op ons kerkenpad was de kerk van Oene. Hier werden we verwelkomd door de koster van deze kerk. Ook in Oene is sprake van een kerk die zijn oorsprong vind in de 11e eeuw en uiteraard een voormalige Rooms Katholieke Kerk is. In de loop van de jaren is ook deze kerk uitgebreid, waarbij heel goed het originele karakter van de kerk is behouden. In de kerk van Oene zijn nog veel oude fresco’s te zien die onder de witkalk tevoorschijn zijn gekomen.
Een aardig detail in het straatwerk van Oene zijn de contouren van de doopkapel, die nog herinneren aan de Rooms Katholieke oorsprong van deze kerk.

Met Oene kwam er ook een eind aan dit kerkenpad en nadat we ds. Dineke en Rieneke met een applaus bedankt hadden kon een ieder weer huiswaarts gaan. Deze activiteit is zeker voor herhaling vatbaar het is fijn om elkaar op deze ontspannen wijze te ontmoeten.
BvdT