Signalen

Wanneer zie je als kind of tiener de dominee: op zondag. Best wel verrassend als ze op maandag opeens de catechisatie bijwoont en ‘les’ geeft. Dan heb je thuis wat te
vertellen: mam, de dominee werkt ook op maandag. Klopt! Ze werkt trouwens ook op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.
Maar wat doet ze dan de hele tijd?
Dat heeft u zich misschien ook wel eens afgevraagd. Daarom een terugblik op het seizoen (in twee delen).

Voorzitter Egbert Dijkgraaf en ik hebben – samen met een afvaardiging van de Goede
Herderkerk – een cursus gevolgd voor kerkenraden, in Windesheim voorbij Zwolle. Onderwerp was: ‘de preek’. Weet een kerkenraad hoe een preek tot stand komt en
ondersteunt hij de predikant hierin? Voor een goede preek mag je best twee dagen uit trekken, leerden we. Daar ontbreekt mij de tijd voor, eerlijk gezegd. Als je tijdig
begint met voorwerk – tekst uitzoeken – is het in drie dagdelen te redden. Soms volg ik ‘het oecumenisch leesrooster’, dat is landelijk, maar verplicht is dat niet. Het kan ook zijn dat iets in het nieuws de aandacht trok of een vraag van een gemeentelid.
Preken maken, diensten voorbereiden, is mooi en dankbaar werk. Het verveelt nooit!

Bezoekwerk vult ook een groot deel van de dagen. Pastoraat is een beter woord. Ik kom op bezoek om te horen hoe het gaat. Is daar een dringende reden voor, dan heeft dat voorrang. Is er meer tijd in een week beschikbaar, dan kunnen er meer bezoeken gebracht worden. Denk hierbij aan ouderen, mensen die een verlies leden, gemeenteleden met gezondheidsproblemen, maar ook wel mensen met vragen over het geloof of de eigen identiteit. In het laatste geval nemen gemeenteleden zelf contact op, maar meestal gaat het initiatief van de predikant/pastoraatsgroep uit.

In de winter en het voorjaar waren er meerdere begrafenissen. Was er sprake van een sterfbed, dan was er ook vaak begeleiding vooraf. Het is heel waardevol dan te kunnen bidden of de handen zegenend op iemands hoofd te kunnen leggen. Met familie, zo mogelijk, wordt een dienst of samenkomst voorbereid. Die kan verschillende vormen hebben, van een eredienst of een meer familiair gebeuren. Soms raak je met de zieke of de familie nauwer verbonden. Hoe dan ook zijn het hele intense momenten die je deelt.

Maar tegelijk: je hele agenda, werk en privé, staat weer op de kop. Omdat de ervaring leert dat het altijd goed komt, breekt er geen paniek uit. Gewoon vroeg opstaan, tijd winnen, en doorwerken. Ook zo’n week gaat voorbij…

Tot slot voor deze keer:
Wist u dat er zo’n 6 keer per jaar een korte viering op ‘het Slath’ is? Met de bewoners kiezen we een thema, en zoeken daar liederen en een Bijbeltekst bij. Samen zingen of luisteren valt in goede aarde, ook bij bewoners die niet gelovig zijn. Het is prachtig dat we daar letterlijk de ruimte voor krijgen en dat een leidster aanwezig kan zijn voor de rust en de continuïteit. Soms zijn er 6 mensen, soms 8, soms meer… We komen vroeg op de avond bij elkaar. De bewoners kunnen daarna op tijd naar de koffie in hun ‘groep’ en de dominee…

fietst snel naar een vergadering…
Wordt vervolgd…
AMvdW