Overig

Eindelijk komen we weer terug in ons normale leven. Opnieuw, dat is vaker in deze crisis, voelt het niet als de vrijheid die ik me voorgesteld had, omdat het virus nog rondgaat. Handen geven is dus nog steeds niet verstandig, net zo min als collectezakken doorgeven of uit één beker drinken.

En wie nog voorzichtiger blijft, kunnen we geen ongelijk geven. Maar we hopen dat we dit voorjaar toch verder komen en zonder risico samen kunnen vieren en gemeente zijn.

Koffiedrinken na de dienst is ook weer mogelijk. Wat hebben we dat gemist! Helaas kan ik daar door familieomstandigheden voorlopig niet bij zijn. Als die verbeteren of als de diensten weer om half tien zijn hoop ik u daar weer te ontmoeten.
AMvdW