Van de kerkenraad

– Pastoraat: gekozen voor twee nieuwe vormen
– Omgaan met elkaar
– Diakonie: kerstactie voor ouderen groot succes
– Vacature Preeklezen
– Training leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden
– Nieuwe corona-maatregelen.

Preekvoorziener

Wat doet een preekvoorziener? De preekvoorziener is iemand die aan het begin van het jaar het dienstenrooster vult met gast-predikanten voor het volgend jaar. Na overleg met de eigen predikant zijn alle bijzondere diensten al ingevuld (b.v. avondmaal) en de diensten waar de eigen predikant voor gaat. Voor de overige diensten, in 2022 waren dat…