Van de kerkenraad

– Pastoraat: gekozen voor twee nieuwe vormen
– Omgaan met elkaar
– Diakonie: kerstactie voor ouderen groot succes
– Vacature Preeklezen
– Training leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden
– Nieuwe corona-maatregelen.

Preekvoorziener

Wat doet een preekvoorziener? De preekvoorziener is iemand die aan het begin van het jaar het dienstenrooster vult met gast-predikanten voor het volgend jaar. Na overleg met de eigen predikant…