ActiviteitenBuurtpastoraatKerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van dinsdag 16 maart hebben we een belangrijk besluit genomen over de aanpak van het pastoraat.

Wat is pastoraat?
Laten we het eenvoudig houden: pastoraat is elkaar helpen om het vol te houden op de weg van het geloof, het liefhebben van onze God en het volgen van Jezus.

Pastoraat door de predikant en ouderlingen
Generaties lang zijn we er aan gewend geweest dat dat gedaan werd door de predikant en de ouderlingen die gezinnen opzochten. We gaan afscheid nemen van die aanpak.

Pastoraat wordt van ons allemaal, we gaan voor elkaar zorgen.
Dat begint in essentie met eenvoudige vragen: Hoe gaat het met je ? Houd je het vol om te blijven geloven ? Waarmee kan ik je helpen, moed geven, troosten ? We gaan ons verdelen in veel kleinere buurten in plaats van in grote wijken. Daardoor kunnen we in kleine groepen elkaar gaan helpen.

In het tweede kwartaal gaan we dit plan uitwerken.
Dat doen we niet alleen als kerkenraad, maar juist samen, met zijn allen, als gemeente. Een werkgroep uit de kerkenraad en een klankbordgroep gaan in het voorjaar de details uitwerken. Via de Nieuwsflits, het kerkblad, en filmpjes houden we elkaar op de hoogte. En dan hopen we in de nazomer van start te kunnen gaan!

De kerkenraad