Signalen

Het verhaal zit nu al weken in mijn hoofd. Dus het moet er maar eens uit. Het verhaal van een klein blauw bloemetje. Het is echt gebeurd, maar met de nodige dichterlijk vrijheid weergegeven.

Het speelt zich af in Zuid-Europa. Een Nederlands echtpaar woont daar al jaren met veel plezier. Maar in de hete zomers wordt het gevaar van bosbranden steeds groter.  Met angst en beven zien ze op kwade dag de vlammen hun huis naderen. Gelukkig, de woning blijft gespaard. Maar de directe omgeving is zwaar beschadigd. Van de uitbundige natuur is niet veel meer over. Alles is grijs en grauw, met een dikke laag as bedekt. Maar wie schetst hun verbazing als er in die doodse vlakte ineens een klein blauw bloemetje te zien is. Nieuw leven, midden in de verwoesting. Het is een wonder!

Ik moest aan dit verhaal denken omdat het advent is. In die periode voor het Kerstfeest horen we vaak de woorden uit Jesaja 11: “.. uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei”. Ook hier nieuw leven, waar alles dood leek te lopen. Isaï is de vader van koning David. Van zijn koningshuis werd veel verwacht, maar na een veelbelovend begin is er niets meer van over. Er kwam geen vrederijk, maar grote onenigheid.  Naar armen en zieken werd niet meer omgekeken. Gods project was mislukt. Maar dat laat Hij niet toe. Wat beloofd is, is beloofd. Israël zal tot zegen zijn van de hele wereld. Een nieuwe koning komt ter wereld. Is dat Jezus? Het is ook en vooral Jezus.

Kennen jullie het schilderij van Henk Helmantel, waarin hij een klein vaasje met groen takje op een opengeslagen bijbel gezet heeft? Door het glas heen zie je de naam Jesu op het schutblad van het Nieuwe Testament. Hij is de telg uit de stronk, Hij laat ons weten dat zijn Vader in de hemel het niet opgeeft. Ik vind dat een enorme bemoediging, zowel voor ons persoonlijk leven als voor de kerk. Waar alles over en voorbij lijkt, is tegelijk vaak een nieuw begin zichtbaar. De kunst is om dat te zien. Wat is nou één klein blauw bloemetje in een zee van grijs? Houvast, leven, toekomst, zelfs door de dood heen!

In tijd van Advent mag die verwachting aangewakkerd worden. Alles is niet verloren. Alles wordt goed!

AMvdW