Jeugdwerk

Een tijdje geleden hebben we verteld dat we actief de samenwerking opzoeken met de jeugdouderlingen van de Goede Herderkerk en de Grote Kerk. Ondertussen zijn er diverse overleggen geweest en hier en daar worden activiteiten in de steigers gezet of zelfs ten uitvoer gebracht. De activiteit ‘Pasen Outdoor’ op 15 april a.s. is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast zijn er vaste plannen voor het opzetten van de activiteit ‘Kliederkerk’. Onlangs hebben we met een aantal leden van de 3 kerken een informatieavond gevolgd over het opzetten en uitvoeren van een dergelijke activiteit. Binnenkort gaat u/jij hier meer over horen. Denk niet dat het alleen voor gezinnen is, nee ‘Kliederkerk’ is voor alle generaties!

Jeugdactiviteiten weer goed van start
Ondertussen zijn wij dankbaar en blij dat de lopende jeugdactiviteiten goed bezocht worden. Zo mogen we bij de oppas- en kinderdienst elke keer kinderen ontvangen, net als bij Kerk op Schoot. Het zijn geen grote groepen, maar dat maakt niet uit. Ze zijn er, doen mee en horen over Jezus, daar gaat het om! De club op woensdagmiddag gaat in april en mei door en de basiscatechese begint ook weer op 4 april. De tienerdienst draait goed en ook vanuit onze kerk is daar een mooie opkomst. Bemoedigende berichten!

Bekijk de flyer met alle jeugdactiviteiten van maart t/m juni: Jeugd activiteiten (voorjaar)

16+ jeugd bereiken
We merken dat de jeugd vanaf 16 jaar lastiger te bereiken en te betrekken is. Dat merken de jeugdleiders ook van de Grote Kerk en de Goede Herderkerk. Dit is in alle kerken een punt van zorg. De Corona pandemie heeft hier ook geen goed aan gedaan. De gang is er uit, niet alleen naar de kerk maar ook naar bijvoorbeeld school. We zullen hier alle zeilen bij moeten zetten om deze groep weer enigszins erbij te kunnen betrekken, als dat al lukt. Maar we gaan ervoor, we laten niet los, Hij laat niet los!

Bij de groep 16+, die op elke eerste zondag van de maand in onze kerk bij elkaar komt in de Schatkamer, is de opkomst nu nog laag. Fijn dat de leiding en een aantal jongeren er elke keer wel zijn! Via diverse kanalen proberen we meer jeugd hiervoor te bereiken en uit te nodigen. Vanaf april starten we de 16 + Groep met een ontbijt aan het begin van de bijeenkomst. Eten verbindt, dat hebben we gezien bij de avonden van de basis catechese. Ook proberen we met jeugdleiders van de Goede Herderkerk jongeren persoonlijk te benaderen om mee te doen.

Ondertussen proberen we te ‘horen’ wat de wensen vanuit de jeugd zelf is, waar hebben zij behoefte aan? Om hen goed te kunnen horen, hebben we het nodig om hen te ontmoeten en elkaar te spreken. Een uitdagend punt. Mocht u/jij hier ideeën over hebben of zijn er ouders die hier input voor hebben, laat het ons weten! Wilt u/jij bidden voor wijsheid in deze en onze zorg voor onze jongeren. Dank!

de jeugdouderlingen