Jeugdwerk

Misschien er al eens van gehoord of misschien is het helemaal nieuw: Kliederkerk.

Wat is Kliederkerk?

  • Kliederkerk is een levendige, feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen Bijbelverhalen ontdekken vanuit een creatieve insteek en waarbij drie elementen steeds weer terugkeren:
    • samen ontdekken
    • samen vieren 
    • samen eten
  • Een kliederkerk duurt ongeveer twee uur en staat voor samen een verhaal ontdekken, creatief en sportief “kliederen” rondom thema’s die raken aan het verhaal, een korte viering en een afsluiting, waarin er met elkaar gegeten wordt.
  • Kliederkerk richt zich op alle leeftijden, iedereen is welkom. Het is een plek waar iedereen op een laagdrempelige manier iets van het christelijke geloof kan ontdekken. In een gezellige chaos ontstaan er creatieve verwerkingen rondom een verhaal, worden spellen gespeeld en gesprekken gevoerd, wordt er samen gedeeld, gevierd en beleefd.

Meer weten? Lees verder op: https://protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/ 

Kliederkerk binnenkort ook in Epe
Vanuit de Regenboogkerk, Grote Kerk en Goede Herderkerk is het initiatief genomen om KliederKerk Epe een aantal keer per jaar samen te gaan organiseren. We zouden heel graag vanuit de drie kerken enthousiaste mensen bij elkaar willen brengen die mee willen helpen in organisatie van Kliederkerk. Er zijn vele handen nodig, zowel in de opstart, organisatie als in de uitvoer op de dag zelf.

Interesse om te helpen?
Op 17 maart 20.00 uur komt Iris van Kliederkerk Nederland in gebouw Antenne een avond vertellen en presenteren over Kliederkerk. Wil je dus wat meer weten, vraag je je af welke rol je hierin zou kunnen spelen, wees dan welkom en kom vrijblijvend om naar haar verhaal te luisteren.

Voor het aantal te verwachten mensen is het fijn van tevoren even aan te melden via: jeugdouderling@regenboogkerk.nl