Vorming & toerusting

‘Onderzoek alle dingen’
Voor deze studiekring zijn de eerste aanmeldingen binnen. Het is de bedoeling een ochtend- en een avondgroep te vormen.
Twijfelt u nog, kijk op internet voor meer informatie en een voorproefje van de inhoud.

Bestelt u het zelf? Kosten zijn 14,99.
ISBN nummer van het boek is 978 90 435 3504 5, Bijbelstudies over geloof en wetenschap is de subtitel.

Aanmelden graag voor 24 september bij de predikant.
Startdatum voor de ochtendgroep is 12 oktober, half tien in Antenne.
Avond in overleg met de deelnemers.

Overige opstartende studiegroepen
Van stress naar stilte is een optie,
Of een donderdagmiddag bijbelstudiegroep over Elia.

Ook graag aanmelden voor 24 september.

AMvdW