Muziek

Ongeveer een maand geleden werd duidelijk dat ons kerkorgel te veel wind verliest. Orgelbouwer Reil uit Heerde constateerde dat er in de blaasbalg een scheur zit van maar liefst 60 cm. De motor van het orgel moest daardoor te hard werken om de orgelpijpen van voldoende wind te voorzien.

Mede om hogere kosten te voorkomen adviseerde Reil het orgel niet meer te gebruiken en de balg te restaureren. De grote scheur kan helaas niet gerepareerd worden: het lederwerk van de balg is na jaren van gebruik van een slechte kwaliteit. Hoewel het orgel aan begin van de jaren zeventig opgeleverd is, kent de balg al een langere geschiedenis. Volgens Reil is deze minstens 100 jaar oud! Waarschijnlijk is hij gebruikt in de voorgangers van het huidige Koch-orgel. Wellicht is de balg in 1914 geplaatst toen onze gemeente een orgel kocht van een orgelhandelaar. Vermeldenswaardig is ook dat er in dit onderdeel van het orgel kranten zijn gevonden uit 1910 en 1913. Toen de balg was gebouwd werd deze nog door menskracht bediend. Tot in de jaren dertig zorgde een orgeltrapper ervoor dat het orgel bespeeld kon worden.

In het lezenswaardige boekje Dankbaar, Herdenken en Gelovig Vooruitzien valt meer te lezen over de orgels in onze kerk. Zo is beschreven hoe onze gemeente de gelden bijeenbracht voor het huidige orgel.

Inmiddels is de opdracht tot restauratie verstrekt. Vrijwilligers van onze kerk hebben meegeholpen de orgelkast toegankelijk te maken en zij vervulden een rol bij het weghalen en het transport van de zware balg (zie foto 1).

Om het geheel te kunnen dragen, werd eerst het lederwerk verwijderd. De firma Reil zet alles op alles de restauratie voor Kerst af te ronden, zodat we met de feestdagen ons orgel weer gebruiken kunnen (zie foto 2). We zien ernaar uit!

De organisten