Overig

Kerkelijke bijdrage en de fiscus
Zoals u weet, kunt u bij de aangifte inkomstenbelasting uw bijdrage aan de kerk als gift opvoeren. De kerk en ook de diaconie/ZWO zijn beiden ANBI instellingen (Algemeen Nut Beogende Instelling), echter voor de Belastingdienst geen culturele instellingen.

Mij bereiken berichten dat het digitale aangifteformulier de naam “Regenboogkerk” niet herkent. Als ingetypt wordt “gereformeerde kerk te epe” dan lukt het wel.
Voor de volledigheid: het RSIN-nummer van de gereformeerde kerk te Epe is: 2532554.
Klik hier voor de volledige ANBI status van de Gereformeerde kerk te Epe, Regenboogkerk

Een gift aan de diaconie en/of ZWO kan ook worden opgevoerd, typ dan: “diaconie van de gereformeerde kerk te epe”. RSIN-nummer: 824121144
Klik hier voor de volledige ANBI status van de Diaconale Beraadsgroep Regenboogkerk Epe

uw penningmeester