Zij die ons ontvielen. In één week.

“Wat mij terugbracht naar de kerk, nadat ik ervan was weggevlucht, waren geen goede koffie of skinny jeans. Het waren de sacramenten”. Aan het woord is Rachel Held Evans, een jonge Amerikaanse vrouw die eerst de kerk verliet en er vervolgens weer naar terugkeerde. Zij liet zich niet teruglokken door beleidsplannen of missionaire projecten, zij…

gewoon een wonder

gewoon een wonder mijn Schepper is hier in het ruisen van de wind in de wolken hemelhoog in de gang van de seizoenen in het groeien en vergaan met de belofte dat ’t leven dat steeds sterft in de aarde immer stralend wederkeert gewoon een  wonder – Henk Posthouwer