Vorming & toerusting

Opnieuw heeft de kerkenraad mij toestemming te geven om verder te gaan met het Leerhuis hoofd en hart. Fijn is het en ook zeer inspirerend om met een aantal mensen na te denken en te spreken over wat het betekent volgeling van Jezus te zijn in deze tijd. We doen dat aan de hand van de Bijbel en zoals het nu gepland is op de volgende woensdagen: 18 en 25 oktober en 1 en 8 november, te beginnen om 15.30 uur.

Wat de te bespreken bijbelgedeeltes en/of onderwerpen betreft laat ik het graag aan de deelnemers over. Voor de eerste woensdagmiddag stel ik voor dat we ons gaan afvragen wat het betekent dat Johannes de Doper maar ook Jezus nadruk legt op de bekering. Hebben we dat als we geloven nog nodig, of is het zo wel oké. Ik blijf het vinden en zeggen: om te geloven heb je lef nodig, dat is het Hebreeuwse woord voor hart. Maar nadenken vraagt ook veel.

Graag tot op woensdagmiddag 18 oktober om 15.30 uur.

Met een hartelijke groet,
Ds. Jenno Sijtsma