Paasconcert Gospelkoor Alemet 9 april

God so loved the world…. dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16 Gospelkoor Alemet uit Oene neemt u tijdens het concert mee van ‘Palmzondag’, de intocht van Jezus in Jeruzalem, tot “Morgen van het leven”, de opstanding. Er wordt stilgestaan…