MuziekPasen 2022

God so loved the world….
dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft
niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16

Gospelkoor Alemet uit Oene neemt u tijdens het concert mee van ‘Palmzondag’, de intocht van Jezus in Jeruzalem, tot “Morgen van het leven”, de opstanding. Er wordt stilgestaan bij de laatste dagen van Jezus; de intocht, het avondmaal, het lijden, het sterven, de opstanding maar ook de hoop voor vandaag. Het is een uitvoering waar u gaat luisteren naar het koor en het strijkorkest met tussendoor passende, voorgelezen teksten maar u zingt ook mee met bekende Paasliederen. De uitvoering is onder leiding van dirigent Erik Korterink. Voor meer informatie: www.alemet.nl

Gezegende Paasdagen gewenst!