Weer collecte mogelijk door offerblok

Afgelopen zondag werd ik aangesproken door één van onze gemeenteleden. Hij stelde voor om het collecteren in de kerk weer gestalte te geven door een soort offerblok voor in de kerk te zetten, bijvoorbeeld in de vorm van een doos met één of twee gleuven. En of we zoiets eenvoudigs komende zondag ook geregeld konden…