Weer collecte mogelijk door offerblok

Afgelopen zondag werd ik aangesproken door één van onze gemeenteleden. Hij stelde voor om het collecteren in de kerk weer gestalte te geven door een soort offerblok voor in de kerk te zetten, bijvoorbeeld in de vorm van een doos met één of twee gleuven. En of we zoiets eenvoudigs komende zondag ook geregeld konden…

Uit de kerkenraad

Komende dinsdag is er weer kerkenraadsvergadering. Ooit was het zo dat er ’s zomers een zekere mate van rust in het kerkenwerk was. Dat is duidelijk aan het veranderen: we zijn met belangrijke plannen bezig en dat kunnen we niet maar zo stilleggen. Buurtpastoraat Komende dinsdag gaan we het plan van aanpak voor het buurtpastoraat…

Signalen Groen… en geel?

Groen is tegenwoordig het toverwoord. Duurzaamheid. Recyclen. Zonnepanelen. Verantwoord inkopen. In het blad ‘Elisabeth’ vertelt een vrouw dat zij bewust probeert zo min mogelijk spullen te kopen, om het even wat. Aan twee lakens heeft ze genoeg, ontdekte ze: één in de was, één op bed… Houd toch op, hoor ik sommige gemeenteleden denken. Duurzaamheid…

CvK advies bij meerjarenraming

Notitie van het CvK aan de kerkenraad over het gezond houden van de financiële huishouding van onze kerk. Er is momenteel een goede liquiditeitspositie, maar door jarenlange tekorten zijn we toch genoodzaakt om te snijden in de kosten. het voorstel is daarom om de predikantsplek parttime te maken.