ZWO voor Kameroen

De opbrengst voor het huidige project, Opvang van Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh, zal hopelijk uitkomen op €12.000. Een verblijdend resultaat in deze corona-tijd met zijn beperkingen. De inzameling voor dit project zal doorgaan tot september.

De 3 ZWO-commissies hebben een nieuw jaarproject uitgezocht, die in september van start gaat. We hopen uiteraard weer op veel fruitplukkers in de nazomer, want het resultaat van deze jaarlijkse actie zorgt altijd weer voor een vliegende start. We hopen daarbij op een mooie zomer met veel zon, op tijd regen en alsjeblieft geen hagel, voor onze planten.

Samen werken aan een betere toekomst in Kameroen

We geven hieronder vast een eerste indruk van de Kameroen-project. Je kunt deze tekst en nog veel meer informatie op de website van Kerk in Actie vinden. We houden jullie uiteraard ook geregeld op de hoogte via alle ons ten dienste staande communicatiemogelijkheden.

Klein maar krachtig.
Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie steunen we twee programma’s: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.

Duurzame landbouw: voedsel voor iedereen
De kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland. Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk leert boerengezinnen duurzame landbouwtechnieken. Hun oogst levert meer op, ze leren die goed bewaren en voorkomen dat de bodem verder uitdroogt. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun kinderen naar school.

Predikanten opleiden
Al ruim vijftig jaar worden aan het theologische instituut van de kerk predikanten en kerkelijk werkers opgeleid op verschillende niveau’s: van boeren die vrijwillig voorganger zijn tot volleerd predikanten. Ieder jaar worden veertig jongeren opgeleid: dertig volgen een bacheloropleiding theologie en tien een masteropleiding. De kerk verspreidt bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Voorgangers leren omgaan met problemen waar mensen in Noord-Kameroen mee te maken hebben: de strijd tegen armoede en hoe men als christenen goed omgaat met moslims, die in het noorden in de meerderheid zijn.