KerkenraadOverigOverig

Komende dinsdag is er weer kerkenraadsvergadering. Ooit was het zo dat er ’s zomers een zekere mate van rust in het kerkenwerk was. Dat is duidelijk aan het veranderen: we zijn met belangrijke plannen bezig en dat kunnen we niet maar zo stilleggen.

Buurtpastoraat
Komende dinsdag gaan we het plan van aanpak voor het buurtpastoraat verder uitwerken. We hebben inmiddels met zijn allen goede gesprekken gevoerd op de beide inloopavonden en in het gemeenteberaad. We zitten nu in een lastige fase: steeds weer klinkt de vraag: hoe gaan we het precies doen, wat wordt er nou van ons verwacht ? Een heel vanzelfsprekende vraag want die helderheid hebben we nodig om de hand aan de ploeg te kunnen slaan. Maar die helderheid kunnen we pas geven nadat we er met elkaar over hebben gepraat en tips en mogelijkheden hebben uitgewisseld. Een soort van kip-ei situatie dus. Hopelijk kunnen we de volgende keer meer duidelijkheid geven.

Startweekend
Dan is er het startweekend. We hopen dat de coronamaatregelen dan weer verder versoepeld zijn en dat we met zijn allen een extra feestelijk begin kunnen maken met het nieuwe seizoen. We kunnen nog niet alles verklappen, maar er is al een mooi concept programma bedacht.

Samenstelling Kerkenraad
Tot slot de kerkenraad zelf. U ziet allemaal dat de kerkenraad kleiner wordt. Ook in september nemen meerdere kerkenraadsleden afscheid. We denken na over hoe de kerkenraad er uit kan gaan zien de komende jaren. Het buurtpastoraat, het ouderenpastoraat, en het jeugdwerk zijn belangrijke pijlers. Volgens de kerkorde moet een kerkenraad tenminste bestaan uit twee ouderlingen, twee diakenen, twee ouderling-kerkrentmeesters, en de predikant, de scriba, en de voorzitter, en moet er zesmaal per jaar vergaderd worden. De vragen die we overwegen zijn: hoeveel ouderlingen hebben we nodig voor het pastorale werk en het jeugdwerk ? Hoe vaak willen we vergaderen?

Vacature scriba
We hebben in ieder geval een scriba nodig, en dat is geen veredelde secretaris maar iemand die er een hart voor heeft om onze informatiestromen binnen en buiten de Regenboogkerk te besturen en op orde te houden.

Opnieuw stel ik de vraag: Wat is jouw talent en wat kun jij bijdragen aan de opbouw en het welzijn van de Regenboogkerk? Neem gerust contact op als je er meer over weten wilt.

Namens de kerkenraad,
de voorzitter