Activiteiten

Wat bijna niemand in de gaten heeft gehad, is dat vorige week iets bijzonders heeft plaatsgevonden. Het was namelijk de 25e keer dat de Nieuwsflits verscheen! Een moment om even bij stil te staan.

Hoe we zijn gestart
Want zou het lukken, om iedere week een Nieuwsflits uit te brengen? Onder aanvoering van Theo kwamen Joke, Sjoerdtje en Han bij elkaar om dit alles voor te bereiden. Hoe kunnen we het onder de ogen van de Regenbogers brengen en zo ja, willen ze dit? Per mail is de vraag vrij eenvoudig, maar niet iedere Regenboger beschikt over een computer.

Dus werden ook de senioren bezocht, om te vragen of ze interesse hadden. Het leverde verrassende bezoekjes op, die langer duurden, dan het beantwoorden van de vraag of ze geïnteresseerd waren in de Nieuwsflits! Het leverde ruim 30 adressen op, die elke zaterdagmorgen rond tien uur van een Nieuwsflits voorzien moesten worden. Een viertal bezorgers fietsen dus wekelijks een rondje Epe.

De overige Regenbogers, die zich hiervoor hebben opgegeven, ontvangen de Nieuwsflits per mail.

Nieuws en copy verzamelen
Wekelijks proberen we met behulp van ouderlingen, predikant, commissies, jeugdouderlingen, kinderdienstleiding ect. copy te verzamelen. De ene keer lukt dat prima, soms wat minder. Maar zo gaat dat met alle nieuwsvoorzieningen! Er wordt zoveel mogelijk copy verzameld, soms worden er verzoekjes om copy verstuurd en dan proberen we van al de ingekomen berichten de Nieuwsflits te vullen.

De laatste tijd ook met mooie plaatjes en foto’s, waarachter meestal wel iets verborgen zit. Persoonlijk kijk ik vaak het eerst naar de ‘spreuk’ van BvdV, wat als blikvanger overkomt. Een ander vast gegeven is de copy voor de jeugd, wat ook leuk is voor eventueel logerende kleinkinderen. En ook van de kerkenraad en kerkrentmeesters komt regelmatig nieuws.

Het wordt gewaardeerd!
Bij de evaluatie over de Nieuwsfits met het moderamen bleek, dat deze in een behoefte voorziet! Dus gaan we met volle kracht door!!

Mocht u behoefte hebben om te reageren, of misschien zelf een artikel aan willen leveren, over wat u bezig houdt op kerkelijk/persoonlijk gebied…. voel u vrij om te reageren: Nieuwsflitsdiaconie@regenboogkerk.nl

We hopen nog lang door te mogen gaan met het verzorgen van de Nieuwsflits!