Vorming & toerusting

Voor zondagmorgen 3 maart heeft de muziekcommissie weer een bijzondere dienst voorbereid met als thema: ‘De ander’.

Wie is die ander? De ander die niet naar onze gemeente gaat, maar waar wij wel mee te maken hebben? De ander, die wij (nog) niet kennen. Hoe kunnen wij ons als gemeente meer naar buiten keren en de verbinding aangaan met anderen? Dan moeten we eerst in kaart brengen wie die anderen dan zijn.

In deze dienst willen we ons richten op vluchtelingen. Dat is geen ver-van-mijn-bed-show maar deze anderen zijn dichterbij dan je misschien wel denkt. Wist u bijvoorbeeld, dat er elke vrijdagmorgen een groep vrouwen van allerlei nationaliteiten samenkomt in Antenne? Zij noemen zich Luz (wat ‘licht’ betekent).

Eén van de initiatiefnemers zal iets vertellen over deze groep en hun activiteiten. Er zijn in de afgelopen jaren diverse vluchtelingen in Epe komen wonen. Vluchtelingenwerk zal daar iets over vertellen.

Ook onze eigen diaconie komt regelmatig ‘de ander’ tegen. Daar horen we ook iets over. Ds. Dineke van de Wetering zal ons laten zien wat de Bijbel zegt over de vreemdeling en de vluchteling en hoe wij daarmee om mogen gaan.

Verder zal er uiteraard muziek klinken.

Het doel van deze dienst is, om meer over die ander, de vluchteling, te weten te komen. Wellicht kunnen we hier in

een volgende dienst een vervolg aan geven en die ander ook echt ontmoeten.

Wij zien uit naar een inspirerende dienst! Een hartelijke groet van de muziekcommissie.

Er is deze zondag ook kinderdienst en oppas. Net als Breakfast&Bible en Tienerdienst (GHK).