Signalen

Daar zit ik dan, voor mij een leeg ‘blad’. Morgen moet de kopij voor het kerkblad de deur uit. En ik heb geen idee wat ik zal schrijven. Komt niet vaak voor, maar ik heb deze week al een preek geschreven en een column voor een ander blad, en nu weet ik even niet meer…

Wat ik nodig heb is inspiratie. Inblazing van de geest, betekent dat letterlijk. En dat mag je ook met grote letter schrijven. De Geest van God is een bron van creatieve ingevingen. En dat al zolang de wereld bestaat! 

Een mooi voorbeeld is Besaleël, een vakman uit de dagen van Mozes. In Exodus 31 lees ik dat God zelf hem heeft uitgekozen om aan de ontmoetingstent te werken, de tabernakel. Een goede keuze want deze man kan van alles: ontwerpen maken, ze uitvoeren in zilver, koper en brons, stenen snijden en houtbewerken. Hij verstaat zijn vak! Maar dat niet alleen. 
God zegt: ik heb hem vervuld met goddelijke geest! 

De Heilige Geest helpt Besaleël dus bij zijn creatieve werk. Zo kan hij voorwerpen vervaardigen die de tent tot een plek van eredienst maken. Soms voelen we dat vandaag nog, als we een kerk binnenlopen die door handwerkers en architecten met heel veel eerbied gebouwd is en ingericht. De sfeer verbindt ons met God! 

Hetzelfde geldt voor de muziek. Als de organist de klanken van het orgel laat horen verandert er iets, melodieën brengen ons dichter bij de Schepper. 

Waarom zou alleen een dominee gebed nodig hebben, voor hij of zij aan de voorbereiding van de dienst begint. Een organist heeft ook inspiratie nodig om de mensen met zijn of haar spel dichter bij God te brengen, en andere muzikanten en zangers niet minder. 

Weet u trouwens wat de naam Besaleël betekent: in de schaduw van God. Ik lees daarin dat deze vakman zijn geloof dagelijks beleefde. De woorden van Mozes, de leider, die met God gesproken heeft, hebben zijn leven gevormd. Besaleël heeft begrepen waar het op aan komt: de tent der ontmoeting moet een brug slaan tussen hemel en aarde. Alles wat je daar ziet, hoort en meemaakt, versterkt die verbinding. 

Verbaasd kijk ik nog eens op mijn blad. Zo even had ik – serieus – geen idee wat ik moest schrijven. Van Besaleël had ik nog nooit gehoord. En toen kreeg ik inspiratie!  Muziek maken kan ik trouwens niet, zingen al evenmin. Maar daar zijn anderen voor. Laten we nooit vergeten God te danken voor ieder die met hulp van de Geest zijn bijdrage levert aan kerkgebouwen, erediensten. 
Zo mogen ze ook ons inspireren… !        

Ds. Dineke van de Wetering