ActiviteitenVorming & toerusting

Drie kerken in Epe, de Regenboogkerk, de Martinus geloofsgemeenschap en de Grote Kerk, organiseren in het seizoen 2022/2023 een serie lezingen onder het motto ‘Avonden met Zin en Kleur’. Een nieuwe en stimulerende samenwerking!

In september zijn we gestart met feestelijke verhalen en feestmuziek. Een vertelconcert over Joodse feesten, zoals Pesach, Poerim, Soekot en Chanoeka: Lechajim, op het leven! De opkomst was groot, we hebben genoten.

In oktober vertelde Ds. Almatine Leene, de vorige Theoloog des Vaderlands, over haar ervaringen in Zuid-Afrika, waar zij predikant is geweest. Zuid-Afrika kent problematische kanten: de erfenis van apartheid en allerlei vormen van onveiligheid, ook in man-vrouw verhoudingen. Maar ook heel positieve kanten: waar wij in Nederland erg individualistisch zijn, gaat het in Zuid-Afrika veel meer om het ‘wij’ en ‘samen’, elkaar ontmoeten, belangstelling voor elkaar, complimenten geven.  In Zuid-Afrika is ‘geloven’ breed aanwezig, veel meer dan bij ons. Spiritualiteit is er nogal praktisch: het gaat erom van betekenis te zijn voor de ander.

In november sprak Nabil Sahhar, een Palestijnse christen, over Israël en Palestina, met als thema: ‘De muur kent twee kanten’. Aan beide kanten is pijn, dat maakte Nabil goed duidelijk. Voor de Palestijnen is het moeilijk om nog enig toekomstperspectief te zien. Niemand lijkt het echt voor hen op te nemen.

We vervolgen de reeks na de jaarwisseling, steeds om 19.30 uur.

  • Op 14 februari zal Harm Goris een lezing houden over ‘Engelen, vroeger en nu’, in de Van der Hulstlocatie.
  • Op 23 maart staat een lezing gepland van Theo Somsen over ‘De beschermheiligen van Epe, Vaassen en Oene, in de Grote Kerk.
  • Op 26 april in het thema ‘Hoop en de grote crisis’, door Paul van Tongeren, de Denker des Vaderlands. Deze avond vindt plaats in de Regenboogkerk.

Gezien de grote opkomst op de avonden en de enthousiaste reacties van de aanwezigen voorzien deze samenwerking van kerken en deze verbinding van religie en maatschappij in een behoefte.

Wij wensen u goede kerstdagen en een liefdevol nieuw jaar!