Vorming & toerusting

Een aantal Regenboogkerkers heeft aangegeven belangstelling te hebben voor kleine groepsbijeenkomsten in onze eigen huiskamers. Plekken en momenten waarop je met elkaar de bijbel leest, bidt en zingt, en met elkaar in gesprek bent over wat je met elkaar leest en wat dat in de praktijk van ons christenleven betekent. In veel kerken vind je zulke groepen, met allerlei variaties van de basisaanpak: van eenmaal per maand een avondkring, soms met een maaltijd, tot wekelijkse zondagochtendbijeenkomsten.

We gaan het er op zondag 13 maart na de dienst met elkaar over hebben. Maartje komt ons vertellen hoe het in de Goede Herderkerk aangepakt wordt: daar zijn een aantal gemeentegroeigroepen waar tientallen mensen aan meedoen. Heb je interesse, kom dan luisteren en meepraten hoe we het in de Regenboogkerk vorm kunnen geven. Vanuit de kerkenraad zullen Anneke en Egbert meehelpen.

Namens de kerkenraad